Aktualności

Konkurs językowy

Zapraszamy wszystkich uczniów z naszej szkoły do udziału w konkursie językowym pt.: „Moja codzienność w czasie pandemii koronawirusa”. Prace mogą być stworzone w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim. Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych do swoich nauczycieli języków obcych do dnia 22 stycznia 2021 roku. Jury składające się z nauczycieli języków obcych z naszej szkoły wyłoni zwycięzców i ogłosi wyniki do dnia 5 lutego 2021 roku. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

 

 

Regulamin konkursu językowego „Moja codzienność w czasie pandemii koronawirusa”

1.       Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie.

2.       Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace (w dwóch różnych językach).

3.       Prace mogą być przygotowane w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim w wersji elektronicznej lub papierowej.

4.       Zgłaszając pracę konkursową uczestnik deklaruje, że jest autorem tej pracy oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.

5.       Zgłoszone prace mogą zostać udostępnione na stronie internetowej naszej szkoły lub wystawione w szkole na korytarzu.

6.       Prace w wersji elektronicznej należy wysyłać do nauczycieli języków obcych a prace w wersji papierowej można złożyć w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela, jeśli będzie taka możliwość po feriach.

7.       Konkurs polega na stworzeniu pamiętnika z czasu pandemii. Należy przedstawić w nim trzy wybrane dni ze swojego życia w tym okresie, używając jednej z niżej wymienionych form:

a.       Prezentacja multimedialna (6-12 slajdów z samym tekstem lub z tekstem i zdjęciami/rysunkami/grafikami)

b.      Zapiski w pamiętniku prozą (minimum 40 słów na jeden dzień)

c.       Komiks (nie ma ograniczeń w liczbie scenek komiksowych oraz ilości słów)

8.       Jury, składające się z nauczycieli języków obcych przy ocenie prac będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

a.       Zgodność pracy z tematem i zasadami konkursu

b.      Poprawność i bogactwo językowe

c.       Czytelność

d.      Estetyka

e.      Oryginalność, pomysłowość i kreatywność

9.       Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku.

10.   Wyniki zostaną podane do wiadomości uczestników oraz opublikowane na stronie ZSP w Szczercowie do dnia 5 lutego 2021 roku.

11.   Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?