Aktualności

Mistrzyni ortografii!

 

27 marca odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Bełchatowie. Uczestniczyła w nim młodzież z kilku liceów i techników. II miejsce zajęła uczennica naszej szkoły – Patrycja Niewieczerzał.

Gratulujemy!  Małgorzata Swędrak

Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"

W dniu 5 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi odbył się etap regionalny VI edycji  Ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.  Organizatorem konkursu był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, który dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pracowników oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, zaprosił uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, laureatów etapów szkolnych, do udziału w konkursie.

Do konkursu przystąpiło 65 uczniów z 36 szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie pisemnego testu składającego się z 35 pytań (za każdą prawidłową odpowiedź był przyznawany 1 punkt). Czterech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę  punktów, rywalizowało w dogrywce, która ostatecznie zadecydowała o wyłonieniu zwycięzców.

Nas reprezentowali: Sandra Sikorska, kl. III TEA  oraz Adrian Storczyk, kl. IV TIE. Uczniowie otrzymali dyplomy podziękowania za udział w konkursie i godnie reprezentowali Naszą Szkołę. 
 

 

Sukcesy naszych uczniów w konkursach powiatowych

4 marca 2019 r. w I LO im W. Broniewskiego w Bełchatowie odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Biologiczny, w którym brali udział uczniowie z klasy III LO w Szczercowie:

Robert Maksymowicz zajął 2 miejsce,

Seweryn Gajda – 4 miejsce.

Obaj uczniowie wzięli także udział w X Powiatowym Konkursie „Biochemiczne potyczki”, który odbył się 14 marca 2019 r. w II LO im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie.

Tym razem:

1 miejsce - Robert Maksymowicz,

4 miejsce - Seweryn Gajda.

Serdecznie gratulujemy!!

Grażyna Noweta, Agnieszka Dorosławska

WYNIKI III KONKURSU WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

I miejsce – DANUTA MASŁOWSKA (KLASA 3LO - ZSP w Szczercowie)

II miejsce – ALEKSANDRA KUBIK (KLASA 2c - II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie)

III miejsce – JOANNA KOWALSKA (KLAS 2c - II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie)

Tegoroczne tematy prac wymagały od uczestników dużej wiedzy merytorycznej oraz odwołania się do praktycznego zastosowania teorii psychologicznych, socjologicznych oraz pedagogicznych. Jak co roku prace były na bardzo wysokim poziomie.

Wręczenie nagród nastąpi 26.04.2019r podczas uroczystości zakończenia klas maturalnych.

Dodatkowo gratulujemy uczennicy klasy 3LO Danucie Masłowskiej, która  zajęła 15 miejsce na 1079 uczestników w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej i pod koniec marca czeka ją finał w Warszawie. Danusia - trzymamy za Ciebie mocno kciuki!!!

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.

 

Karolina Wejchenig – Wojciechowska

Psycholog szkolny

60 lat minęło…

15 marca odchodziliśmy jubileusz 60-lecia naszej szkoły. Po mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej przy ZSP w Szczercowie, podczas której przedstawiono historię szkoły. Mówiła o niej zarówno pani Łucja Majchrzak – obecny dyrektor, jak i poprzedni dyrektorzy. Akademię uświetniło swoją obecnością wielu gości i absolwentów. W części artystycznej na tle pięknej dekoracji zaprezentowali swe różnorodne talenty i umiejętności uczniowie. Prowadzili uroczystość, recytowali, odgrywali scenki, śpiewali, tańczyli, grali na instrumentach muzycznych. Na zakończenie do hali wjechał olbrzymi tort, którym wszystkich częstowano.

Po uroczystości można było udać się na wzbudzający nie mniejsze emocje sentymentalny spacer po szkole. Wspomnienia budziły m. in. wystawy zdjęć, kroniki szkolne oraz prezentacje multimedialne. Przygotowany poczęstunek regenerował siły gości. Spotkania absolwentów trwały do wieczora.

KLAUZULA INFORMACYJNA  dotycząca obchodów 60-lecia szkoły

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na: na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu realizacji reportażu/ wykonania dokumentacji  z uroczystości 60-lecia szkoły oraz promocji  działań  jednostki.

Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych podczas ww. imprezy zdjęć i filmów w celach związanych z promocją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

Zdjęcia te mogą być wykorzystywane w szczególności: na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie we wszelkich materiałach promocyjnych oraz w mediach relacjonujących ww. wydarzenie (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) informuję, że:                                                                                                                                              

1.  Administratorem danych Pani/Pana, w związku z realizacją wydarzenia jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w wydarzeniu organizowanym przez Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażaniem powyższej zgody.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

Dane Pani/Pana  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawami kompetencyjnymi.

Program „Zdolny uczeń - świetny student”

Uczniowie klas: ILO, ITI, ITIE oraz IIITI po raz czwarty wzięli udział w projekcie zorganizowanym przez Uniwersytet Łódzki na Wydziale Matematyki i Informatyki pod hasłem: "zdolny uczeń, świetny student", mający na celu poszerzanie pasji związanych z matematyką. Uczestniczą w nim już od początku roku szkolnego 2018/2019 i są tam przygotowywani do tzw. "Życia studenckiego". Na zajęciach uczniowie podzieleni są na dwie grupy. Każda z nich zajmuje się inną dziedziną matematyki na poziomie programu studiów. Uczniowie jeżdżą na zajęcia do Łodzi pod opieką pani Beaty Krakowskiej i pani Czesławy Kociugi systematycznie i nie żałują czasu poświęconego na rozwijanie swoich matematycznych zainteresowań.

Beata Krakowska

Czesława Kociuga

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU Z JĘZYKÓW OBCYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w konkursie sprawdzającym wiedzę z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Tematem tegorocznego konkursu jest

"PRACA"

Test z języka angielskiego odbędzie się 25 marca (poniedziałek), a z języka niemieckiego i rosyjskiego 27 marca (środa) - sala egzaminacyjna -  godz.10:50 (4 godzina lekcyjna)

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języków obcych.

regulamin

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów!

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?