Aktualności

Informacja dla pracodawców

 

      Zgodnie  z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ  z dnia 20.03.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszeniu do dnia 10 kwietnia 2020r. ulegają również zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ  z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wskazuje, że młodociani pracownicy
z branżowych szkół I stopnia
będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo
w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

 

Informacja na:  https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Drodzy Rodzice!

Znaleźliśmy się wszyscy w niełatwej sytuacji. Przez najbliższe tygodnie nasi Uczniowie będą tylko pod Waszą opieką. Wiem, że to też trudne zadanie dla Was. Proszę o przypominanie Naszym dzieciom o konieczności pozostania w domu. Te wolne dni od lekcji  w szkole  to nie dodatkowe ferie! Mimo braku zajęć w szkole, możecie komunikować się z Nauczycielami przez dziennik elektroniczny, bądź też w indywidualny, określony przez Wychowawcę czy nauczyciela przedmiotu sposób.

Niech to będzie czas na nadrobienie zaległości, przeczytanie lektur, wykonanie dodatkowych zadań.

Maturzyści z pewnością wykorzystają ten czas na samodzielne przygotowanie do matury czy też zdalną  pracę pod kierunkiem nauczyciela.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, proszę o kontakt.

Życzę Państwu spokoju.

                                                                                                                            Dyrektor Szkoły

Drodzy Uczniowie!

Kiedy rozstawaliśmy się w środę, zwracałam uwagę, że zawieszenie zajęć lekcyjnych, nie jest okresem dodatkowych ferii. Wszyscy zapewnialiście mnie, że rozumiecie wagę sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, że wiecie, co należy robić i jak się zachowywać . Mam nadzieję, że Nasze rozmowy oraz Wasze spotkania z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami oraz doniesienia medialne w ciągu ostatnich dni uświadomiły Wam, że nie należy bagatelizować wskazań, procedur, zaleceń o konieczności pozostania w domach w tym trudnym czasie. Przyłączmy się do akcji ZOSTAŃ W DOMU. Wierzę, że to przypomnienie czy upomnienie nie jest konieczne, bo Wy o wszystkim pamiętacie. Bez potrzeby nie wychodźcie z domu i nie spotykajcie się w grupach. Pamiętajcie o Waszych Babciach, Dziadkach,  osobach starszych i samotnych. Wierzę w Was, jak zawsze.

Na pewno śledzicie komunikaty publiczne, a jeśli nie, to zachęcam do wysłuchania Łódzkiego Kuratora Oświaty na stronie KO w Łodzi i głębokiego rozważenia usłyszanego. Czas wolny od zajęć  w szkole wykorzystajcie na pracę z nauczycielami drogą on-line. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.  Dajcie możliwość sobie i Waszym Nauczycielom wykazać się pracą w tej formie. Nasi Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i mają prawo przedstawić Wam materiały do pracy w domu, są otwarci na pracę z wami, wykorzystując dziennik elektroniczny oraz inne możliwości komunikacji elektronicznej. 

Niech to będzie czas na nadrobienie zaległości, przeczytanie lektur, wykonanie dodatkowych zadań, rozwijanie Waszych zainteresowań.

Liczę na to, że Wy, Drodzy Maturzyści, będziecie zamęczać nauczycieli prośbą o kolejne testy, materiały, wiadomości do egzaminu drogą elektroniczną i wykorzystacie ten czas na samodzielną pracę, aby jak najlepiej przygotować się do matury.

Chcę wierzyć, że  kiedy spotkamy się w szkole, wszyscy powiecie mi, że mądrze wykorzystaliście ten czas.

W razie potrzeby proszę o kontakt.

Do zobaczenia….

                                                                                           Dyrektor Szkoły

 

UWAGA !

Drodzy pracodawcy!

Przekazujemy rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie pracowników młodocianych.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Zawieszenie zajęć w szkole trwa do 25 marca.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

(na podstawie komunikatu MEN)

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 • zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

Rodzicu

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

Uczniu

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody;
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają;

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że szkoła została zamknięta. Sekretariat pracuje zdalnie.

W sytuacjach koniecznych możliwy jest kontakt z sekretariatem online pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny pod numerem: 780-18-26-22.

 

Prosimy  śledzić nasze komunikaty na stronie szkoły  i w dzienniku elektronicznym.

Z wizytą w przedszkolu

 

            13 lutego po raz kolejny udałam się wraz z moimi koleżankami z klasy II liceum – Patrycją Papugą oraz Karoliną Rogaczewską –  do szczercowskiego przedszkola, aby czytać dzieciom bajki. Kontynuując spotkania w ramach akcji „Poczytaj mi, przyjacielu” zaprezentowałyśmy tym razem „Nowe szaty cesarza” H. Ch. Andersena.  Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały utworu, a następnie z zaangażowaniem dyskutowały o wydarzeniach i bohaterach przedstawionych w baśni.

            Mamy nadzieję odwiedzić przedszkolaki za kilka tygodni.

 

                                                                             Aleksandra Świtoń

  

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?