Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

4-7 maja 2021

31 maja 2021

1-2 czerwca 2021

4 czerwca 2021