Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

31 października 2019 r.

2 – 3 stycznia 2020 r.

4 – 6 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.