Misja i wizja szkoły

Misja i wizja szkoły

Misja szkoły

Dążymy do wszechstronnego i indywidualnego rozwoju uczniów oraz wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.

Wizja szkoły

Pragniemy, aby nasza szkoła:

  • była bezpieczna i przyjazna, a wzajemne relacje nauczycieli, uczniów i rodziców opierały się na zasadach szacunku, życzliwości i pomocy;
  • wyposażała uczniów w wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej nauce lub pracy, pomagała im w ich wszechstronnym rozwoju oraz osiągnięciu sukcesu osobistego i zawodowego;
  • przygotowywała uczniów do dalszego życia poprzez uczenie tolerancji, pozytywnego stosunku do nauki i pracy, odpowiedzialności, samodzielności i wiary we własne siły, poznanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, pielęgnowanie i poszanowanie tradycji. 
© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?