Ewaluacja

Ewaluacja całościowa w Liceum

W ubiegłym roku kuratorium wysoko oceniło pracę naszego liceum przyznając literę B w ewaluacji zewnętrznej.

Poziom B oznacza wysoki stopień spełnienia wymagań MEN

Eksperci docenili nowoczesność nauczania, wysoką zdawalność matury, bezpieczeństwo oraz dobrą atmosferę. Rodzice oraz uczniowie ocenili zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne jako ciekawe i wciągające.

Wybrane wnioski z ewaluacji:

Ewaluacja problemowa w Technikum Informatycznym

W styczniu tego roku kuratorium dokonało ewaluacji w naszym Technikum dotyczącej 3 obszarów, wszystkie zostały ocenione na literę B

  1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
  3. Respektowane są normy społeczne

Wybrane wnioski z ewaluacji:

Więcej informacji o ewaluacji na stronie www.npseo.pl