Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca: Milena Ślęzak

Z-ca przewodniczącej: Mikołaj Papuga

Skarbnik: Patrycja Papuga

 

Opiekun: Piotr Sadziński