Akademia Umiejętności

W  roku szkolnym 2014/15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie realizował projekt PO KL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Wartość projektu "Akademia Umiejętności" wynosiła 494 640,95 zł. 
Projekt obejmował szkolenia i wsparcie dla 65 uczniów TI i ZSZ w nastepujących obszarach: 

Każdy z uczniów odbył po 150 godzin stażu zawodowego, za który otrzymał stypendium stażowe.

Dzięki udziałowi w projekcie swoje kwalifikacje podniosło także 23 nauczycieli ZSP na szkoleniach ICT, szkoleniu metodyczno - psychologicznym oraz na treningu umiejętności interpersonalnych.