Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca: Katarzyna Rzepkowska

Z-ca przewodniczącego: Beata Kucner

Skarbnik: Renata Papuga

Sekretarz: Dorota Foltyńska